Witamy na stronie dilatio.pl

portalu wspierającego przedsiębiorców w odzyskaniu należności od nierzetelnych kontahentów.

 

 

dilatio.pl dilatio.pl

 • Płynność finansowa

  Płynność finansowa podstawą rozwoju

  Wśród zgłaszających problemy z odzyskaniem całości należności przeciętnie nie udaje się odzyskać 27% - wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie BIG InfoMonitor wśród 500 mikro-, małych i średnich firm. Najwięcej, bo ponad jedna czwarta przedsiębiorstw notujących straty z powodu braku płatności za dostarczone towary czy zrealizowane usługi wskazuje, że nie odzyskuje do 5% należnych im pieniędzy. Jednak kolejne 20% traci już ok. 10% należności, a co szósta firma (18%) nie dostaje między 11 a 20% z oczekiwanej sumy. Na tym jednak nie koniec, bo co piątemu przedsiębiorstwu nie wpływa na konto od 21 do 80% należności. Jedna na dziesięć firm, którym nie udaje się ściągnąć zapłaty, traci ponad 80% lub wszystko.

   

  Powyższe problemy można skutecznie ograniczyć poprzez odpowiednie zarządzanie opóźnieniami w płatnościach. Pozwoli to na wyegzekowanie od nierzetelnych kontrahentów naleznej zapłaty, a w konsekwencji zachowanie lub zwiększenie płynności finansowej prowadzonej działalności.

   

   

 • Dlaczego my ?

  Wsparcie skrojone na miarę

   

  Nasze wsparcie polega na przejęciu wierzytelności (co jest konieczne do występowania w imieniu klientów), przeprowadzeniu postępowania sądowego oraz postępowania egzekucyjnego z udziałem komornika (jeżeli kontrahent nie będzie chciał dobrowolnie oddać należnej kwoty). Staramy się, aby nasi klienci nie musieli brać jakiegokolwiek udziału w postępowaniu. Po odzyskaniu kwoty wierzytelności przelewamy ją na wskazany przez Państwa rachunek bankowy po pomniejszeniu odzyskanej kwoty o nasze wynagrodzenie. Wszelkie czynności związane ze współpracą odbywają się za pośrednictwem komunikacji elektronicznej.

   

Relacje z klientami

 

Każdej firmie powinno zależeć na pozyskaniu nowych klientów. Jednak w biznesie jeszcze ważniejsze jest pozyskanie klientów stałych i lojalnych. Nie będzie to jednak możliwe bez wytworzenia między firmą a klientami długotrwałych relacji, które byłyby oparte na wzajemnym zaufaniu. ​Proces odzyskiwania należności nie jest procesem przyjemnym i może negatywnie wpływac na relacje pomiędzy przedsiębiorcami. Negatywne skutki całego procesu można jednak ograniczyć.

Jak to zrobić?

Sposobem na ograniczenie ryzyka zepsucia relacji biznesowych jest powierzenie windykacji firmie zewnętrznej. Oddając sprawę nam, Twój kontrahent wejdzie w spór z nami, a co za tym idzie nie będzie miał poczucia, że windykacja jest atakiem z Twojej strony. Będzie to miało istotny wpływ na zachowanie dobrych relacji biznesowych między Wami.

 

Obsługa postępowania

 

Windykacja należności zazwyczaj składa się z kilku etapów - windykacja polubowna, postępowanie przed sądem, postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika. Czynny udział w kazdym etapie postępowania wymaga przede wszystkim czasu, który jest niezbędny na przygotowanie odpowiednich pism, monitorowania przebiegu postępowania i brania w nim udziału.

 

Dzięki współpracy z dilatio.pl Twoje zaangażowanie będzie minimalne i zasadniczo będzie się sprowadzało do przygotowania i przekazania nam dokumentów dotyczących transkacji z kontahentem, niezbędnych do prowadzenia postepowania. Całą resztą zajmiemy się my. 

 

 

Redukacja kosztów

 

Kolejnym istotnym aspektem windykacji należności są koszty z nią związane. W ich skład wchodzą m.in. koszty sądowe (opłata sądowa, koszty pełnomocnictw, koszty korespondencji, zaliczki na czynności komornika). 

 

Nasz model współpracy zbudowaliśmy w ten sposób, aby nasi klienci nie ponosili żadnych kosztów, poza naszym wynagrodzeniem, które jest pobierane wyłacznie za sukces, kiedy już faktycznie uda się odzyskać pieniądze. Wszelkie koszty postępowań i czynności windykacyjnych ponosimy we własnym zakresie i na własne ryzyko. Jeżeli okaże się, że z jakiegoś powodu nie uda się odzyskać należności od Twojego kontrahenta, nasze usługi będę dla Ciebie darmowe.

 

O nas

 

 

Dilatio.pl

Zarządzaj opóźnieniami w płatnościach

 

Kilkumiesięczne oczekiwanie na płatność od kontrahenta kończy się szczęśliwie tylko dla co trzeciej firmy. Całość należności, opóźnianej przez ponad 60 dni, uzyskuje około 37% przedsiębiorstw. Zdecydowana większość dostaje za swoje usługi czy towary tylko część zapłaty, a zdarza się także, że nic.

 

Mając na uwadze powyższe problemy z uzyskaniem zapłaty od kontrahentów, stworzyliśmy dilatio.pl - portal wspierający przedsiębiorców w zarządzaniu opóźnieniami w płatnościach.

 

Odzyskaj swoje wierzytelności!

 

Prowadzone przez nas postępowania obejmują należności naszych klientów o łącznej kwocie

 

95724  PLN

 

 

Nasza oferta

 

Staramy się, by nasza oferta w pełni odpowiadała na potrzeby naszy klientów. Poniżej przedstawiamy nasze podejście do współpracy.

Poznaj ofertę Poznaj ofertę
Oferta

 

 

Windykacja długów

wszystkie etapy postępowania

 

Dlaczego my ?

Model współpracy z naszymi klientami został wypracowany na bazie naszych doświadczeń, uwzględniając również potrzeby rynkowe. Prowadząc sprawy naszych klientów staramy się, aby nie brali oni żadnego udziału w postępowaniu, co pozwala zaoszczędzić ich czas i pieniądze. Co istotne, nasz model współpracy zakłada bezkosztowe oddanie nam sprawy do prowadzenia - pobieramy wyłącznie wynagrodzenie za sukces. We własnym zakresie ponosimy również koszty prowadzonych spraw i ryzyko z tym związane. W przypadku, gdyby wierzytelności nie udało się odzyskać, nasze usługi są dla naszych klientów darmowe.

 

 

Dlaczego warto z nami współpracować?

 

Kontakt

 

 

 

Dziękujemy ! e-mail został przesłany.
Imię, Nazwisko
Twój e-mail
Treść wiadomości

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez dilatio.pl w celu prowadzenia korespondencji drogą elektroniczną. Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałem poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili.

 

Radosław Klasiński dilatio.pl

Orle 51, 86-330 Mełno

działalność gospodarcza zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

NIP: 8762409298

REGON: 369686715